Gương điển hình

Trồng mới trên 45km "Đường hoa yêu thương"


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/11/2019 9:43:18 SA

Được triển khai từ cuối năm 2015, mô hình “Đường hoa yêu thương” do Hội LHPN huyện Vĩnh Linh phát động đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tích cực hưởng ứng, triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trung bình mỗi năm toàn huyện Vĩnh Linh có hàng chục ki - lô - mét “Đường hoa yêu thương” được trồng mới.

   

Hội viên phụ nữ xã Vĩnh Thành chăm sóc “Đường hoa yêu thương”​.

                         

 Tính riêng trong năm 2019, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh phát động trồng mới trên 20 tuyến “Đường hoa yêu thương” dài 45 km ở các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, thị trấn Hồ Xá và thị trấn Cửa Tùng. Đến nay, cơ bản tại 22 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh đã có “Đường hoa yêu thương” tạo diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp.

 

Với mục tiêu các đoạn đường phụ nữ tự quản đều là những đường hoa, thời gian tới, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh phối hợp với đảng ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, chi hội phụ nữ đầu tư cụ thể hơn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhân rộng mô hình, không chỉ trồng mới mà còn bảo quản tốt các đường hoa hiện có khắp các khu dân cư. Qua đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn môi trường sống, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Sơn