Gương điển hình

Vĩnh Sơn đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/11/2019 9:42:28 SA

Ngoài thế mạnh là vùng chuyên canh cây lúa và chăn nuôi thủy sản, xã Vĩnh Sơn đang đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, lấy thương mại - dịch vụ làm đòn bẩy, xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Mở các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, cho các hộ và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp đăng kí hoạt động và đầu tư phát triển. Hàng năm, xã tổng kết các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi nhằm động viên, khen thưởng và khuyến khích các hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Toàn xã hiện có 311 hộ kinh doanh cá thể, 12 doanh nghiệp tư nhân và công ty đăng ký hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm mới cho gần 467 lao động. Các lĩnh vực dịch vụ hướng đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành nghề có nhu cầu cao trên thị trường như thu mua nông sản, đầu tư mua máy gặt đập liên hợp, vật liệu xây dựng, nhôm kính, mọc, nề xây dựng, thức ăn chăn nuôi - thủy sản,… Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế địa phương có sự chuyển dịch mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển thương mại, dịch vụ; giá trị thương mại, dịch vụ đạt khoảng 30- 40% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn.

Thời gian tới, Vĩnh Sơn sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, quy hoạch nâng cấp chợ phục vụ cho giao thương, trao đổi hàng hóa. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân được vay vốn tín dụng, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường xã hội hóa, xây dựng hạ tầng cho phát triển thương mại, dịch vụ, từng bước tạo bước đệm phát triển mới cho lĩnh vựcthương mại, dịch vụ tại địa phương.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Sơn