Tin hoạt động phong trào

Vĩnh Sơn: Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/06/2019 10:14:22 CH

Ngày 25/3/2019, UBMTTQVN xã Vĩnh Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiệm kỳ qua UBMT xã Vĩnh Sơn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động. Nổi bật là thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từng nội dung của cuộc vận động đã đi sâu vào đời sống của nhân dân, qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hội nghèo giảm còn 6,96%.

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMT xã Vĩnh Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh; 100% khu dân cư tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền vận động người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Mặt trận xã Vĩnh Sơn đã hiệp thương bầu 35 người là Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Văn Quý được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBMT xã và bầu 6 đại biểu dự đại hội UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh trong thời gian tới.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Sơn