Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Sơn: Đầu tư xây dựng cơ bản gần 15 tỉ đồng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/11/2019 9:37:25 SA

Từ nguồn vốn phân bổ của cấp trênnguồn huy động trong nhân dân cùng các nguồn hỗ trợ khác, trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND xã Vĩnh Sơn đã xây dựng 11 công trình với tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng.

 

 

Trong đó nguồn vốn lớn nhất là của Dự án WB8 đầu tư cải tạo nâng cấp hồ Dục Đức hơn 10 tỉ đồng, đang trong giai đoạn thi công. Còn lại gần 5 tỉ đồng đầu tư cho các công trình, như: Nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi Phan Hiền gần 1,2 tỉ đồng; xây dựng kênh mương hồ tôm Phan Hiền giai đoạn 2 trên 2 tỉ đồng; hỗ trợ 6 HTX nạo vét kênh mương tiêu úng phục vụ sản xuất 105 triệu  đồng; sơn sửa 2 cụm trường mầm non Lê Xá - Nam Sơn và Phan Hiền 180 triệu đồng…

 

Sau khi tiếp nhận nguồn vốn từ các chương trình, dự án, xã Vĩnh Sơn đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện một cách kịp thời, đúng mục đích và qui định. Đặc biệt nêu cao vai trò giám sát của nhân dân, mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án đã được đầu tư. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

 

Nguyên Đồng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Sơn